Cooperation:400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ตัวอย่างการรักษา

CEF BANGKOK : ขั้นตอนสำคัญ! การย้ายตัวอ่อน


 หลังจากการย้ายตัวอ่อนในประเทศไทย คุณแม่บางคนอาจคิดว่าทุกอย่างจะดีและเริ่มผ่อนคลาย แต่อันที่จริงยังอีกมีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุด หลังจากการย้ายตัวอ่อนแพทย์ CEF BANGKOKจะแนะนำให้ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน คุณแม่บางที่สงสัยว่าทำไมต้องเสริมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน?

 จริงๆแล้วการเสริมคอร์ปัสลูเทียมเป็นสิ่งสำคัญมากและอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเลยก็ว่าได้

 การเสริมโปรเจสเทอโรนสำหรับการย้ายตัวอ่อนที่ไม่ได้ผ่านการแช่เข็ง04212


 ที่ปรึกษาด้านการสืบพันธุ์ของ CEF BANGKOKได้แนะนำว่าการย้ายตัวอ่อนที่ไม่ได้ผ่านการแช่เข็งนั้นมักใช้เวลา 3 ~ 5 วันหลังจากการเก็บไข่ ช่วงระหว่างการกระตุ้นไข่นั้นจะทำให้ไข่หลายๆใบโตขึ้นมาพร้อมๆกัน และในระหว่างกระบวนการเก็บไข่นั้นก็จะทำการเก็บออกมาทั้งหมด แต่ยังมีเซลล์เม็ดเล็ก ๆ จำนวนมากรอบเซลล์ไข่ก็จะถูกนำออกไป

 เซลล์เม็ดเล็กๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการก่อตัวของคอร์ปัสลูเทียม ดังนั้นฮอร์โมนที่จำเป็นในการรักษาการตั้งครรภ์จะไม่สามารถหลั่งได้ ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนหลังจากย้ายตัวอ่อนใหม่และโดยทั่วไปจะให้ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนจนถึง 8-10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หลังจาก 10 สัปดาห์รกจะก่อตัวขึ้นแทนที่เป็นคอร์ปัสลูเทียม เพื่อหลั่งฮอร์โมนที่ไม่มีความจำเป็นในการสนับสนุนฮอร์โมนเทียม

 เสริมฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนสำหรับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

 การย้ายตัวอ่อนแช่แข็งคือการใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนเพื่อแช่แข็งตัวอ่อนหลังจากเพาะตัวอ่อนแล้วในเวลาที่เหมาะสมในรอบประจำเดือน ตัวอ่อนจะถูกละลายและจะถึงย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเด็กหลอดแก้วแนะนำความแตกต่างสำหรับการย้ายตัวอ่อนที่ไม่ผ่านการแช่เข็งมีขั้นตอนการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกที่มากกว่าการย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็ง

 ที่ปรึกษาการสืบพันธุ์ของ CEF BANGKOK ระบุว่าขั้นตอนการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอและมีคุณภาพไข่ที่ดี สำหรับผู้หญิงบางคนที่มีปัญหารอบเดือนผิดปกติเมื่อพวกเขาได้รับการย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งควรปฏิบัตตามคำแนะนำของแพทย์

 การเตรียมตัวในการมากระตุ้นการตกไข่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีประจำเดือนผิดปกติหรือคุณภาพไข่ไม่ดี เนื่องจากยาที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขอคอร์ปัสลูเทียม เราจะเลือกเสริมฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนภายนอกเพื่อการสนับสนุน

 การเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก ส่วนใหญ่หมายถึงการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนหลังจากเพื่อจำลองการหลั่งฮอร์โมนของรอบประจำเดือนเนื่องจากการใช้ยานี้เพื่อลดการทำงานของต่อมใต้สมอง กดการเจริญเติบโตของไข่ ดังนั้นขนาดในการใช้ยาจึงค่อนข้างมากกว่าปกติ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนผิดปกติหรือมีภาวะมดลูกอักเสบ หรือ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 ความสำคัญของการเสริมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

 ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีระบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อผู้หญิงอยู่ในการตั้งครรภ์ปกติฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนหยุดการเจริญเติบโตและรักษาสภาวะแวดล้อมต่อการตั้งครรภ์ไว้ เมื่อฮอร์โมนไม่เพียงพอตัวอ่อนอาจจะหยุดการเจริญเติบโตและแท้งได้

 การฝังของตัวอ่อน

 หลังจากเกิดการตกไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกจะเปลี่ยนจากระยะการเจริญไปเป็นระยะหลั่งซึ่งทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเปิดรับการฝังตัวของตัวอ่อน เซลล์ที่ถูกเปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนจากเซลล์ mesenchymal intimal และมี glycogen granules ในการจัดหาอาหารสำหรับตัวอ่อน

 ยับยั้งการหดตัวของมดลูก

 ฮอร์ไมนโปรเจสเตอโรนสามารถลดการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนหลุดออกจากมดลูกและมีบทบาทในการป้องกันการตั้งครรภ์

 CEF BANGKOKคลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และนรีเวชชั้นนำ ขอแนะนำให้คุณพิจารณาในการเลือกโรงพยาบาลและเลือกมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณ

 CEF BANGKOKคลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และนรีเวชชั้นนำ มีคุณวุฒิในการดำเนินงานตามกฎหมายและสอดคล้องกับสถาบันในต่างประเทศ ราคาที่เหมาะสม โปร่งใส มีมาตรฐานในการบริการที่สมบูรณ์แบบและทีมงานคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษา