Cooperation:400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
Dr.Vuk Jovanovic,M.D
Dr.Vuk Jovanovic, M.D นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Columbia
  • 15+ ประสบการณ์การทำงาน
  • 3000+ ตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จ
  • 10+ บทความจากมืออาชีพ
  • 10+ Recognition in IVF Industry

  ได้รับการรับรองจากสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมัน

  ดร.วุค โจวาโนวี จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของ Harvard Medical School และ Duke University School of Medicine และได้รับปริญญาเอกสจากประเทศหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาของสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน และเป็นสมาชิกของทั้ง ASMR และ ESHRE ทำให้เป็นหนึ่งในแพทย์ด้านระบบต่อมไร้ท่อและภาวะมีบุตรยากด้านการเจริญพันธุ์ไม่กี่คนที่ได้รับการรับรองจากทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป

  ดร. วุค โจวาโนวิช มีใบอนุญาตทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน ประสบการ์ณการรักษาในผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากมาแล้วหลายพันเคสในสหรัฐอเมริกาและยุโรปความสามารถทางด้านภาษาสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาเยอรมัน เซอร์เบีย และรัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นแพทย์ที่ทุ่มเทเพื่อให้การรักษาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

  และครอบครัวที่ประสบปัญหากับภาวะมีบุตรยากในปัจจุบัน

  ดร. วุค โจวาโนวีสำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ณ มหาวิทยาลัยดุ๊กในปี 2007 และการฝึกอบรมมิตรภาพที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปี 2010 ทั้งสองหลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีแพทย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ นอกจากนี้ ดร. วุค ยังได้ตีพิมพ์บทความหลายฉบับในวารสารเกี่ยวกับการรักษาช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ที่เชื่อถือได้ เช่น "Reproductive Biology and Endocrinology", "Assisted Reproduction and Genes", "Fertility and Infertility" เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้วิธีต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยในการแก้ปัญหา ภาวะที่ซับซ้อน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาวะรังไข่หยุดทำงาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ความผิดปกติของการตกไข่

  กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ การอุดตันของท่อนำไข่ การอุดตันของภาวะมีบุตรยากในเพศชาย และปัจจัยภาวะมีบุตรยากอื่นๆ ดร. วุค โจวาโนวี สามารถปรับแผนการรักษาโดยละเอียดสำหรับผู้ป่วยตามสถานการณ์ของผู้ป่วยเองได้